20210629_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0018 [Acta JGL de dia 14 de juny de 2021]

"]