20210629_ACTA COMISSIO INFORMATIVA 2021-0003 [Acta de la Comissió Informativa General de dia 1 de febrer de 2021]

"]