20210622_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0016 [Acta JGL de dia 22 de febrer de 2021]

"]