20210629_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0017 [Acta JGL de dia 21 de juny de 2021]

"]