20210608_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0013 [Acta JGL de dia 17 de maig de 2021]

"]