20210616_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0014 [Acta JGL de dia 7 de juny de 2021]

"]