20191218_Proposta Batlia. Modificació puntual del Planejament (carrer Nou)