Acta Comissió Informativa de dia 4 de novembre de 2019