20191218_Certificat_Certificat Acord del Ple. Modificació puntual NNSS (carrer Nou)