Projecte activitat destinat a centre sociocultural de Maria de la Salut

Data publicació al web: 13/02/2018

Tipus de contracte: Obres

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

ESCRIT PER LES EMPRESES O ENTITATS INTERESSADES EN LA LICITACIÓ DE L’OBRA ” Projecte d’Activitat de Centre Cultural a Maria de la Salut “.
Termini: Fins a les 14 hores del dia 16 de maig de 2018. 
Qualsevol empresa o entitat interessada en participar en el procediment d’adjudicació de l’obra ” Projecte d’Activitat de Centre Cultural a Maria de la Salut “, inclosa dins la convocatòria d’Ajudes Especials 2017-2018, del Consell de Mallorca, pot sol.licitar per e-mail la Documentació Tècnica de la mateixa en la direcció de e-mail: hombremusgo@ajmariadelasalut.net, ja que, per problemes d’espai no pot incloure’s dins aquest Perfil del Contractant.
El Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Maria de la Salut, Higinio Cascón Nogales

Arxius: 

Escrit d’invitació participació 4

Correcció errades obra condicionament centre sociocultural

Correcció errades PCAP

Escrit d’invitació participació 3

Escrit sol·licitud d’invitació

Nou escrit invitació centre sociocultural

Plec condicions administratives