Adquisició grenadora de conductor assegut tamany mig (vehicle elèctric)

Data publicació al web: 25/01/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Fases de contratació: Negociat sense publicitat

Tipus de procediment: Obert

 

Arxius: 

Plec de clàusules administratives