Certificat d’adjudicació provisional de les obres de Projecte Activitat Centre Sociocultural de Maria de la Salut, inclosa al Pla Especial d’Ajudes 2017-2018

Adjudicació Porvisional CSCultural