ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE VORAVIES I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Acta Mesa Contract. Millora Voravies Notif Adj Obra Mill.…

Expedient nomenament jutge de pau substitut

Sol.licituds Jutge de Pau Substitut

Projecte de Voreres i Eliminació de barreres

projecte aceres Maria V2 (1) aceres maria modificat

Adjudicació definitiva tancament poliesportiu

Adjudicació defin. obra Foment de l'Esport. Tancament Poli…

Plec de condicions obres “Cerramientos y modificación de accesos del pavellón cubierto del polideportivo de Maria de la Salut”.

Aprovat el Plec de Condicions per a les obres de " “ CERRAMIENTOS…

Bases Borsí operaris neteja i brigada

Bases borsí operari Brigada Bases borsí operari neteja ANNEX…

Acta de la mesa de contractació “subministrament vehicle furgó elèctric”

Adjudicació provisional vehicle elèctric Sessió en data:16…

Subministrament d’un Vehicle Furgó 100 % elèctric. Subvenció del Consell de Mallorca “

pdf PPT pcap Anunci de Plec Furgó Eléctric Anunci…

Adjudicació obra Centre Sociocultural

Data publicació: 29-05-2018 ADJUDICACIO DEFINITIVA MAIG …