CERRAMIENTOS Y MODIFICACIÓN DE ACCESOS DEL PAVELLÓN CUBIERTO DEL POLIDEPORTIVO DE MARIA DE LA SALUT

Model Plec Foment de l’Esport(2)

Estudi de seguretat:

https://drive.google.com/open?id=0BzVi6gCHBbbxMHpsc1BRZ3FFUkg0Q0l0RUFobmJkd190bHdN

Projecte:

https://drive.google.com/open?id=0BzVi6gCHBbbxdncxRGJMUHdWdXlmT2FkU090RTRsdWotSThr