BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DE 1 PLAÇA D’OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT, EN RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS

BASES OFICIAL POLICIA LOCAL COMISSIÓ DE SERVEIS CATALÀ