Bases selecció Secretari-Interventor interí

Publicació Bases selecció Secretari-Interventor interí. en el BOIB num.: 68 del dimarts, dia 21 de maig de 2019. 
                Avui, primer dia de presentació d’instàncies.