Acta selecció i Decret Nomenament Pedro Sureda Cuenca cap Policia Local en Comissió de Serveis.

Dec nomenament Pedro SC cap Policia

Acta selecció PSC Cap Policia Comissió Serveis