Acta procés de selecció per cobrir les 2 places de socorrista.

Acta de de segona entrevista i valoració definitiva relativa al procés de selecció per cobrir 2 places de socorrista de l’ajuntament de Maria de la Salut mitjançant concurs.

ACTA 2 ENTREV. I VALOR. DEFINIT.