Acta valoració mèrits i entrevista pel procés de selecció de les places de socorrista.

Acta de valoració mèrits i entrevista + annex amb llistat referent a puntuació obtinguda en fase valoració mèrits relativa al procés de selecció per cobrir 2 places de socorrista de l’ajuntament de Maria de la Salut mitjançant concurs.

ACTA VALOR. MERITS I ENTREV. SEL. SOCORR.