Acta Sessió ordinària celebrada dia 16 de setembre de 2019