Acta Sessió ordinària celebrada dia 14 d'octubre de 2019