Acta Sessió extraordinària de 15 d'octubre de 2019