20221130_ACTA DEL PLE 2022-0008 [Acta del Ple de dia 17 de setembre de 2022]

"]