20221130_ACTA DEL PLE 2022-0007 [Acta del Ple de dia 20 de setembre de 2022]

"]