20220913_ACTA DEL PLE 2022-0005 [Acta del Ple de dia 11 d'abril de 2022 definitiva]

"]