20220810_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0024 [Acta JGL de dia 6 de juliol de 2022]

"]