20220531_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0019 [Acta JGL de dia 23 de maig de 2022]

"]