20220510_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0016 [Acta JGL de dia 25 d'abril de 2022]

"]