20220531_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0017 [Acta JGL de dia 9 de maig de 2022]

"]