20220531_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0018 [Acta JGL de dia 16 de maig de 2022]

"]