20220517_ACTA DEL PLE 2022-0002 [Acta del Ple de dia 15 de març de 2022]

"]