20220316_ACTA DEL PLE 2021-0008 [Acta del Ple de dia 20 de desembre de 2021]

"]