20220510_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0015 [Acta JGL de dia 2 de maig de 2022]

"]