20220503_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0014 [Acta JGL de dia 28 de març de 2022]

"]