20220503_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0013 [Acta JGL de dia 4 d'abril de 2022]

"]