20220412_ACTA DEL PLE 2022-0001 [Acta del Ple de dia 14 de febrer de 2022]

"]