20210616_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0015 [Acta JGL de dia 31 de maig de 2021]

"]