20210608_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2021-0012 [Acta JGL de dia 24 de maig de 2021]

"]