20200103_Resolució_3. Provisió de Batlia (Consulta Pública)