20191230_Resolució_1. Provisió de Batlia (Legislació aplicable i procediment)