20200103_Informe_2. Informe Secretaria (Legislació aplicable i procediment)