Ajuda per a la realització d’activitats culturals.

L’Ajuntament de Maria de la Salut ha rebut una ajuda del Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per a la realització
d’activitats culturals procedent de la convocatòria de subvencions 2021 pel
desenvolupament d’activitats culturals d’entitats d’administració local o
dels organismes públics que en depenen.

publicitat ajuda activ cult 21