El Pla signa el contracte de la gestió d’aigua dels pròxims 20 anys.

https://mancomunitatplademallorca.net/ca/noticies/el-pla-signa-el-contracte-la-gestio-de-laigua-dels-proxims-vint-anys