Publicitat ajuda equipaments culturals

L’Ajuntament de Maria de la Salut ha rebut una ajuda del Departament de
Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca
mitjançant la convocatòria de subvencions 2021 pel Fons municipal
d’inversions per a equipaments culturals.

publicitat equipaments cult 21 L1 i L5