Publicitat ajuda arxius 2021

L’Ajuntament de Maria de la Salut ha rep una ajuda del
Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del
Consell de Mallorca per a la realització del projecte Organització
arxiu municipal Maria de la Salut. Fase 2, en el marc de la
convocatòria de subvencions per l’organització d’arxius
municipals 2021.

publicitat ajuda arxius 21