BAN municipal sobre la Taxa de residus sòlids

Bonificació del 40%  de la part fixa de la quota tributària corresponent a l’exercici 2020 i 2021 per a establiments  d’alimentació, restauració i locals industrials o mercantils.

20201116_Resolució_Ban municipal Taxa residus sòlids