Ajuts econòmics per sufragar despeses de la inscripció de menors a activitats de lleure d’estiu (Escola d’estiu)

– Destinataris
Persones físiques amb menors a càrrec amb edat compresa entre els 3 i els 16 anys que s’inscriguin i participin a activitats esportives i de temps lliure durant l’estiu de 2020, empadronades a un municipi de Mallorca, que es trobin en situació de vulnerabilitat social o econòmica, en situació de desocupació o afectats per un ERTO o cessament total o parcial de l’activitat laboral a causa de la COVID-19.
– Requisits
Les famílies interessades poden sol·licitar un ajut econòmic per les despeses derivades de la inscripció dels menors al seu càrrec en edat escolar (de 3 a 16 anys) en les activitats esportives i de temps lliure durant l’estiu del 2020 a Mallorca, tal com s’estableix en el punt onzè de la convocatòria.
– Documentació
La sol·licitud de subvenció s’ha d’acompanyar de la documentació que s’especifica en el punt onzè de les bases de la convocatòria.

Bases convocatòria

Sol.licitud ajuda (Annex 2)

Titularitat compte bancari