Comunicació prèvia per sol·licitar la llicència d'obra menor