Canvi de titularitat d'expedients o llicències d'obra