Acta Sessió ordinària celebrada dia 13 d'agost de 2019